Dr Peng Li

Postdoctoral Research Fellow

Australian Institute for Bioengineering and Nanotechnology
p.li3@uq.edu.au
+61 7 334 63819

Overview

Qualifications

  • Doctor of Philosophy, The University of Queensland

Publications

View all Publications

Publications

Journal Article

Conference Publication

  • Wu, Jian-feng, Fang, Bin-zheng, Xu, Xiao-hong, Li, Peng, Lao, Xin-bin and Zheng, Shu-qing (2013). Preparation of ASZ thermal storage ceramics for solar thermal power generation. In: Guangming Zhao, Liping Lu, Bin Long and Zunyu Nie, China Functional Materials Technology and Industry Forum. 2012 China Functional Materials Technology and Industry Forum (CFMTIF 2012), Kunming, China, (44-51). 9-12 November 2013. doi:10.4028/www.scientific.net/AMM.320.44

  • Du, Yumei, Huang, Longbin, Vu, Dang, Li, Peng, Xu, Zhi Ping, Nguyen, Ahn V., Rudolph, Victor and Mulligan, David R. (2012). Prolonged zinc uptake controlled by zinc nanocrystals at foliar surface. In: Plant Grown Nutrition and Environment Interactions, Vienna, Austria, (). 18-21 February 2012.

Other Outputs