Dr Jing Zhao

Postdoctoral Research Fellow

Queensland Brain Institute
j.zhao6@uq.edu.au
+61 7 334 66381

Overview

Qualifications

  • Doctor of Philosophy, The University of Queensland

Publications

View all Publications

Publications

Journal Article

  • Lukowski, Samuel W., Lloyd-Jones, Luke R., Holloway, Alexander, Kirsten, Holger, Hemani, Gibran, Yang, Jian, Small, Kerrin, Zhao, Jing, Metspalu, Andres, Dermitzakis, Emmanouil T., Gibson, Greg, Spector, Timothy D., Thiery, Joachim, Scholz, Markus, Montgomery, Grant W., Esko, Tonu, Visscher, Peter M. and Powell, Joseph E. (2017) Genetic correlations reveal the shared genetic architecture of transcription in human peripheral blood. Nature Communications, 8 483: . doi:10.1038/s41467-017-00473-z

  • Pegg, Cassandra L., Cooper, Leanne T., Zhao, Jing, Gerometta, Michael, Smith, Fiona M., Yeh, Michael, Bartlett, Perry F., Gorman, Jeffrey J. and Boyd, Andrew W. (2017) Glycoengineering of EphA4 Fc leads to a unique, long-acting and broad spectrum, Eph receptor therapeutic antagonist. Scientific Reports, 7 1: . doi:10.1038/s41598-017-06685-z

  • Zhao, Jing, Boyd, Andrew W. and Bartlett, Perry F. (2017) The identification of a novel isoform of EphA4 and ITS expression in SOD1G93A mice. Neuroscience, 347 11-21. doi:10.1016/j.neuroscience.2017.01.038

  • Jiang, Lei, Yin, Jian, Ye, Lingying, Yang, Jian, Hemani, Gibran, Liu, Ai-Jun, Zou, Hejian, He, Dongyi, Sun, Lingyun, Zeng, Xiaofeng, Li, Zhanguo, Zheng, Yi, Lin, Yiping, Liu, Yi, Fang, Yongfei, Xu, Jianhua, Li, Yinong, Dai, Shengming, Guan, Jianlong, Jiang, Lindi, Wei, Qianghua, Wang, Yi, Li, Yang, Huang, Cibo, Zuo, Xiaoxia, Liu, Yu, Wu, Xin, Zhang, Libin, Zhou, Ling, Zhang, Qing, Li, Ting, Chen, Ling, Xu, Zhen, Yang, Xiaoping, Qian, Feng, Xie, Weilin, Liu, Wei, Guo, Qian, Huang, Shaolan, Zhao, Jing, Li, Mengmeng, Jin, Yanhua, Gao, Jie, Lv, Ying, Wang, Yiwen, Lin, Li, Guo, Aihua, Danoy, Patrick, Willner, Dana, Cremin, Catherine, Hadler, Johanna, Zhang, Fengchun, Zhao, Yan, Li, Mengtao, Yue, Tao, Fan, Xiaolei, Guo, Jianping, Mu, Rong, Li, Jingyi, Wu, Chao, Zeng, Ming, Wang, Jiucun, Li, Shilin, Jin, Li, Wang, Binbin, Wang, Jing, Ma, Xu, Sun, Liangdan, Zhang, Xuejun, Brown, Matthew A., Visscher, Peter M., Su, Ding-Feng and Xu, Huji (2014) Erratum: Incorrect Institutional Affiliations of Authors in the Article by Jiang et al (Arthritis Rheumatol (2014)). Arthritis and Rheumatology, 66 7: 1881-1881. doi:10.1002/art.38728

  • Jiang, Lei, Yin, Jian, Ye, Lingying, Yang, Jian, Hemani, Gibran, Liu, Ai-Jun, Zou, Hejian, He, Dongyi, Sun, Lingyun, Zeng, Xiaofeng, Li, Zhanguo, Zheng Yi, Lin, Yiping, Liu, Yi, Fang, Yongfei, Xu, Jianhua, Li, Yinong, Dai, Shengming, Guan, Jianlong, Jiang, Lindi, Wei, Qianghua, Wang, Yi, Li, Yang, Huang, Cibo, Zuo, Xiaoxia, Liu, Yu, Wu, Xin, Zhang, Libin, Zhou, Ling, Zhang, Qing, Li, Ting, Chen, Ling, Xu, Zhen, Yang, Xiaoping, Qian, Feng, Xie, Weilin, Liu Wei, Guo, Qian, Huang, Weilin, Zhao, Jing, Li, Mengmeng, Jin, Yanhua, Gao, Jie, Lv, Yeng, Wang, Yiwen, Lin, Li, Guo, Aihua, Danoy, Patrick, Willner, Dana, Cremin, Catherine, Hadler, Johanna, Zhang, Fengchun, Zhao, Yan, Li, Mengtao, Yue, Tao, Fan, Xiaolei, Guo, Jianping, Mu, Rong, Li, Jingyi, Wu, Chao, Zeng, Ming, Wang, Jiucun, Li, Shilin, Jin, Li, Wang, Binbin, Wang, Jing, Ma, Xu, Sun, Liangdan, Zhang, Xuejun, Brown, Matthew A., Visscher, Peter M., Su, Ding-feng and Xu, Huji (2014) Novel risk loci for rheumatoid arthritis in han chinese and congruence with risk variants in europeans. Arthritis and Rheumatology, 66 5: 1121-1132. doi:10.1002/art.38353

  • Bao, Jun, Li, Ting, Zhao, Jing and Zhang, Cai-Ying (2012) Cytotoxic T Lymphocyte-associated Antigen 4 Ig-induced Asthma in the Treatment of Rheumatoid Arthritis. Journal of Rheumatology, 39 9: 1903-1904. doi:10.3899/jrheum.120327