Dr Mengmeng Hao

ACAP Postdoctoral Fellow

Australian Institute for Bioengineering and Nanotechnology

Overview

Qualifications

  • Doctor of Philosophy, The University of Queensland
  • Master of Engineering, CSU

Publications

  • Shao, Jiang-Yang, Li, Dongmei, Shi, Jiangjian, Ma, Chuang, Wang, Yousheng, Liu, Xiaomin, Jiang, Xianyuan, Hao, Mengmeng, Zhang, Luozheng, Liu, Chang, Jiang, Yiting, Wang, Zhenhan, Zhong, Yu-Wu, Liu, Shengzhong Frank, Mai, Yaohua, Liu, Yongsheng, Zhao, Yixin, Ning, Zhijun, Wang, Lianzhou, Xu, Baomin, Meng, Lei, Bian, Zuqiang, Ge, Ziyi, Zhan, Xiaowei, You, Jingbi, Li, Yongfang and Meng, Qingbo (2023). Recent progress in perovskite solar cells: material science. Science China Chemistry, 66 (1), 10-64. doi: 10.1007/s11426-022-1445-2

  • Ding, Shanshan, Hao, Mengmeng, Fu, Changkui, Lin, Tongen, Baktash, Ardeshir, Chen, Peng, He, Dongxu, Zhang, Chengxi, Chen, Weijian, Whittaker, Andrew K., Bai, Yang and Wang, Lianzhou (2022). In situ bonding regulation of surface ligands for efficient and stable FAPbI3 quantum dot solar cells. Advanced Science, 9 (35) 2204476, 1-11. doi: 10.1002/advs.202204476

  • Zhang, Chengxi, Baktash, Ardeshir, Zhong, Jun‐Xing, Chen, Weijian, Bai, Yang, Hao, Mengmeng, Chen, Peng, He, Dongxu, Ding, Shanshan, Steele, Julian A., Lin, Tongen, Lyu, Miaoqiang, Wen, Xiaoming, Wu, Wu‐Qiang and Wang, Lianzhou (2022). Dual metal‐assisted defect engineering towards high‐performance perovskite solar cells. Advanced Functional Materials, 32 (52) 2208077, 1-11. doi: 10.1002/adfm.202208077

View all Publications

Supervision

View all Supervision

Publications

Journal Article

Other Outputs

PhD and MPhil Supervision

Current Supervision

Completed Supervision